Telèfon taquilla: 634 881 296
  • De la cultura de violència a la
 cultura de la pau
  • 
Xavi Garí de Barbarà
  • Dilluns, 13 gener 2020 a les 18:00 h
  • Preu: Gratuït per als socis euros
  • De la cultura de violència a la
 cultura de la pau

  • En un món on sembla imperar
la violència, la Cultura de Pau fa
 més temps que hi està arrelada
i hi té un recorregut sorprenent
 però massa amagat.
    Conèixer
en què consisteix realment la 
Cultura de Pau, i com aquesta
 pot combatre amb eficàcia
 i determinació la cultura
de la violència, és un dels objectius d’aquesta
 conferència, que definirà què és violència i quins 
tipus de violències existeixen.

  • Logo AUGA

  • Programació d'AUGA