Telèfon taquilla: 634 881 296
  • Impactes i vulnerabilitat davant 
l’actual canvi climàtic

  • Josep M. Baldasano

  • Dilluns, 9 març 2020 a les 18:00 h
  • Preu: Gratuït per als socis euros
  • Impactes i vulnerabilitat davant 
l’actual canvi climàtic


  • Quan es planteja el tema de l’actual canvi climàtic -ja 
que els canvis climàtics han estat continus en la història
 de la Terra- sorgeixen habitualment dues preguntes.
 Normalment la primera 
és: Realment hi ha un 
canvi climàtic, i de veritat 
està forçat per l’activitat
 humana? I en cas que la
 resposta sigui positiva,
que ho és, la segona 
pregunta, s’interessa pels 
efectes: Ja està tenint 
efectes quins pot tenir?

  • Logo AUGA

  • Programació d'AUGA