Normativa COVID-19

Mantenir sempre la distància de seguretat

Aforament limitat

És obligatori l’ús de la mascareta

Entrades i sortides diferenciades,
amb desinfecció en cada funció

Dispensadors de gel hidroalcohòlic

Pagament amb targeta i
on-line (Les entrades són nominals)